Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Công thương

Thứ Ba, 30/08/2022, 10:47 [GMT+7]
     Sáng 30/8/2022, tại Hà Nội, Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Công thương.
   
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn kiểm tra số 6 có các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.
   
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
 
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Bộ Công thương. Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, đặc biệt là cập nhật những văn bản mới ban hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, tiêu cực.
 
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 phát biểu Kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 phát biểu Kết luận tại Hội nghị
    Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành Công thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành 177 cuộc, các cục Quản lý Thị trường địa phương trực thuộc Tổng cục quản lý Thị trường tiến hành 442 cuộc. Qua công tác thực hiện nhiệm vụ, các cục quản lý thị trường ở các địa phương, chuyển 208 vụ việc sang cơ quan điều tra. Ngoài ra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chuyển 56 tin báo về hoạt động bán hàng đa cấp; Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chuyển 11 tin báo về lĩnh vực điện tử, môi trường mạng cho cơ quan điều tra.
 
    Trong kỳ, Bộ Công thương tiếp 469 lượt người với 127 vụ việc, trong đó có 23 lượt đông người. Qua công tác tiếp công dân, không phát hiện có vụ việc sai phạm chuyển cơ quan điều tra. Qua giải quyết tố cáo do các đại biểu Quốc hội chuyển đến, Bộ đã chuyển giao 01 vụ việc đến cơ quan điều tra.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị
    Giải quyết đơn tố cáo gửi trực tiếp đến Bộ Công thương, trong kỳ tổng số đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh là 3.401 đơn, thuộc thẩm quyền của Bộ 779 đơn; thuộc thẩm quyền của các đơn vị trực thuộc Bộ là 1.709 đơn. Bộ đã lập 41 đoàn xác minh, giải quyết tố cáo. Qua giải quyết tố cáo, đã chuyển 02 tin đến cơ quan điều tra.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bộ Công thương còn có nhũng tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực còn hạn chế, chưa kịp thời; việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt; việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn, thư, khiếu nại, tố cáo còn để kéo dài...
 
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra công bố dự thảo Báo cáo kiểm tra tại Bộ Công thương
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra công bố dự thảo Báo cáo kiểm tra tại Bộ Công thương
    Kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 ghi nhận các kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bộ Công thương. Đồng chí đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong công tác PCTN, TC thời gian qua, cũng như việc triển khai nội dung về giải quyết nguồn tin tội phạm. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Công thương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh PCTN, TC; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo.
 
    Thay mặt Ban cán sự đảng và các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo cũng như các ý kiến kiến nghị của Đoàn. Ban cán sự đảng Bộ cũng thống nhất cao về nội dung dự thảo Báo cáo; tiếp thu đầy đủ kết luận của Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.