Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang: Kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022

Thứ Sáu, 17/06/2022, 09:41 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tinh ủy Hà Giang chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan nội chính triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Tháng 5/2022, Ban Nội chính Tinh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 Kế hoạch về tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề “Thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở địa phương”. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 16 văn bản để triển khải thực hiện công tác nội chính và cải cách tư pháp. Trong tháng, thực hiện kiểm tra tại Huyện ủy Bắc Mê và Yên Minh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
 
Quang cảnh một buổi đối thoại, tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (Ảnh Báo Hà Giang)
Quang cảnh một buổi đối thoại, tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (Ảnh Báo Hà Giang)
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp việc tiếp thu, giải trình ý kiến, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tiếp 02/03 lượt công dân đến trụ sở Tỉnh ủy đểđề nghị giải quyết đất đai, trồng rừng; kịp thời tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Tháng 6/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác nắm tình hình ngoại biên, trên tuyến biên giới, nội địa, kịp thời phát hiện những vấn đề tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia để chủ động phòng ngừa; làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số,…; tham mưu tăng cường công tác phòng ngừa, trấp áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết dứt điểm các vụ án, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tinh ủy theo dõi, chỉ đạo, các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và ban hành Báo cáo đánh giá thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở địa phương.
 
    Triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các huyện ủy, thành ủy; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kế hoạch, nội dung chương trình Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng năm 2022.
Anh Hưng
.