Phú Thọ: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 5/2022

Thứ Ba, 07/06/2022, 06:21 [GMT+7]
    Tháng 5/2022, Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan nội chính triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
 
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong 2 năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh (tháng 5/2022)
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong 2 năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh (tháng 5/2022)
    Các cơ quan nội chính đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành theo dõi, nắm bắt và thông tin, xử lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các cơ quan khối nội chính phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về giữ gìn an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân; chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, tập trung rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài và giải quyết kịp thời vụ việc khi mới phát sinh. Các cơ quan tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nội chính của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ 2021; Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
    Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm, dư luận quan tâm như: y tế, giáo dục, phòng, chống dịch bệnh; chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là "tham nhũng vặt" xảy ra trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật
 
    Ban Nội chính tiếp tục phối hợp với cấp ủy các cơ quan tố tụng đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý đối với các vụ án thuộc Giai đoạn 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
    Các cơ quan tư pháp của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2022; tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của văn bản. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp; quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đăng tải, phát sóng nhiều lượt tin, bài, tài liệu, phóng sự tuyên truyền pháp luật và hoạt động tư pháp. Các cơ quan tố tụng phối hợp thực hiện đúng quy định trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; chất lượng tố tụng được đảm bảo không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.
Tuệ Minh
.