Triển khai Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước

Thứ Hai, 13/06/2022, 19:35 [GMT+7]
    Chiều ngày 13/6/2022, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo và công bố Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đại diện ban lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng; Vụ trưởng các đơn vị Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng; đại diện các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trực thuộc...
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn công tác công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn nhấn mạnh đây là cuộc kiểm tra định kỳ của Ban Chỉ đạo. Sở dĩ Ban Chỉ đạo chọn nội dung này kiểm tra là để đánh giá đúng thực tế lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng có liên quan về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Trong các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa  là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; nhiệm vụ phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án là rất quan trọng cấp bách và là khâu đột phá. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu đầu tiên, rất quan trọng của quá trình tố tụng, nhưng hiện nay có những cơ quan làm chưa tốt, làm chưa đúng quy định, làm chưa hết trách nhiệm. Do vậy, trong thời gian kiểm tra, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giúp cho việc kiểm tra bảo đảm sự nghiêm túc, thận trọng, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo; nhằm mục đích không chỉ kiểm tra mà còn rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy những cách làm hay để làm cho tốt hơn.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự đóng góp của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng; đồng thời, ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, chi tiết về tài liệu, đúng tinh thần nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đồng chí yêu cầu: Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đảng thuộc diện kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu, cử cán bộ tham gia làm việc với Đoàn để có kết quả tốt, bảo đảm khách quan, toàn diện. 
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên trong Đoàn tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết quả đã làm được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó, kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Trưởng đoàn cũng lưu ý trong công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; bảo đảm khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, quy định của Đoàn Kiểm tra; hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra. 
 
    Với những nội dung, chương trình kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của Đoàn, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra bảo đảm khách quan, trung thực, bám sát kế hoạch, nội dung để công tác kiểm tra đạt kết quả cao....
Thu Hà
.