Quảng Bình: Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ Sáu, 10/06/2022, 06:01 [GMT+7]
    Ngày 09/6/2022,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Lãnh đạo các cơ quan Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan trong Khối Nội chính, Cục Thuế tỉnh; các đồng chí phó trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ các khuyết điểm, hạn chế về sự phối hợp trong thời gian qua và bàn các giải pháp thiết thực, khả thi để tiếp tục thực hiện công tác phối hợp nhằm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chất lượng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
    Giai đoạn 2014 - 2021, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cơ bản được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời, đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
    Các cơ quan phối hợp đã tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo theo quy định của Bộ Chính trị; phối hợp nghiên cứu, chủ động đề xuất, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương, định hướng, quan điểm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các yêu cầu về chính trị, xã hội, đối ngoại. 
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả cũng như các hạn chế, khuyết điểm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nghiên cứu đề xuất về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan phối hợp theo hướng chủ động, linh hoạt bảo đảm đúng yêu cầu về thông tin để nâng cao chất lượng tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc theo quy định pháp luật.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được về việc thực hiện Quy chế phối hợp của các cơ quan trong thời gian qua; kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu, các cơ quan phối hợp cần phát huy ưu điểm, chủ động, khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Hội nghị sơ kết đã chỉ ra, đồng thời tập trung phối hợp triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: (1) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Căn cứ tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai những nội dung mới, như: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan phối hợp. Chú trọng phối hợp trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Tăng cường phối hợp trao đổi, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương, định hướng chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc liên quan đến tôn giáo. Các cơ quan phối hợp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị. Đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các cơ quan phối hợp chủ động trao đổi thông tin để hỗ trợ nhau, thống nhất định hướng tham mưu, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các yêu cầu về chính trị, xã hội, đối ngoại. (3) Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin, dư luận nhân dân, chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình về các vấn đề phức tạp, nổi lên liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời. Phối hợp kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp; ngăn chặn kịp thời, giải quyết cơ bản tình trạng người dân tụ tập đông người khiếu kiện sai quy định; không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. (4) Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp dân, xử lý đơn, thư. Thực hiện phối hợp tốt trong công tác tiếp dân; bảo đảm an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp công dân, các phiên tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. (5) Các cơ quan chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quy chế; tổ chức các cuộc họp để thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao. Mỗi cơ quan cần phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế, giao đơn vị đầu mối thường xuyên liên hệ và chủ trì tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan thực hiện Quy chế phối hợp. (6) Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan.
Mai Thành
.