Triển khai Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Hai, 13/06/2022, 14:40 [GMT+7]
    Ngày 13/6/2022, thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.
 
    Làm việc với Đoàn, tại Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá. Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn phát biểu nhấn mạnh tính chất quan trọng của đợt kiểm tra lần này, tập trung vào phòng ngừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, nhưng việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu đầu tiên quan trọng nhằm phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực... Ban Chỉ đạo đã thành lập 8 đoàn kiểm tra để kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các địa phương, trong đó có Kiểm toán Nhà nước; do vậy, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để cuộc kiểm tra bảo đảm sự nghiêm túc, thận trọng, khách quan, đánh giá đúng thực tế lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác này. 
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra. Đồng chí yêu cầu: Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đảng thuộc diện kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu, cử cán bộ tham gia làm việc với Đoàn để có kết quả tốt, bảo đảm khách quan, toàn diện. Đồng chí đề nghị Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thông qua kiểm tra, đánh giá đúng kết quả đã làm được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó, kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí lưu ý, công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, quy định của Đoàn Kiểm tra; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra. 
 
    Thay mặt Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp thu các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn công tác, tiếp tục hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng, bám sát kế hoạch nội dung, phối hợp tích cực để công tác kiểm tra đạt kết quả cao. 
Thu Hà
.