Quảng Ngãi: Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 17/06/2022, 07:37 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 614-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, gồm 15 thành viên. Trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Một Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Một Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi
    Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phan Công Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. 
 
    Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy gồm: Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy làm nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 
 
    Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. 
                                                                                      P.V
.