Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021

Thứ Năm, 13/01/2022, 07:24 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tỉnh, các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo. 
 
    Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tình hình an ninh biên giới, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Ban hành 424  văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, tiếp dân định kỳ
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, tiếp dân định kỳ
    Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc, vụ án, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Các lực lượng thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh qua tuyến biên giới. Nâng cao hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp với Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.
 
    Tổ chức thực hiện và triển khai nghiêm túc các kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện kết luận của Thanh tra chính phủ, thanh tra bộ, ngành; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật được tăng cường; công tác truy tố xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu cải cách tư pháp. Các cơ quan chức năng đã phối hợp bắt giữ một số vụ án ma túy lớn; giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm qua đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, tình hình an ninh, trật tự vẫn còn những nhân tố tiềm ẩn phức tạp. Để bảo đảm kiểm soát tốt tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động xử lý tốt với những vụ, việc phát sinh Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính cần tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Chủ động có các giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấp áp các loại tội phạm; Tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài đã được rà soát; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân để nắm bắt và giải quyết dứt điểm vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở.
Ngọc Thúy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.