Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình: Đoàn kết, trách nhiệm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Tư, 05/01/2022, 18:17 [GMT+7]
    Trong những năm qua, mặc dù với khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, đồng thời phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
    Trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp hàng năm...; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh. Thông qua việc xử lý đơn thư nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Hiện nay, Ban tiếp tục theo dõi, đôn đốc 8 vụ án tham nhũng, kinh tế, trong đó có 1 vụ diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình kiểm tra thực hiện nghị quyết về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại huyện Lương Sơn
Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình kiểm tra thực hiện nghị quyết về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại huyện Lương Sơn
    Xác định kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, Ban đã chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nội chính trong tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong năm 2021, Ban đã chủ trì, phối hợp thực hiện 4 đoàn kiểm tra, giám sát tại 7 đơn vị; 1 đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 12 đơn vị. Qua đó, góp phần tích cực phòng ngừa vi phạm, đưa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp ngày càng đi vào nền nếp.
 
    Trong công tác phối hợp, thẩm tra, thẩm định, Ban đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu tổng hợp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban thường xuyên chủ động trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình đối với các vụ việc, vụ án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh rà soát, xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp..., tạo chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp, nhất là trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
    Theo báo cáo, tính đến ngày 18/11/2021, Ban đã tiếp nhận 388 đơn (305 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến, 83 đơn do Ban nhận trực tiếp) trong đó, có 184 đơn kiến nghị, phản ánh; 130 đơn tố cáo; 74 đơn khiếu nại. Chuyển 227 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 146 đơn theo quy định của pháp luật; 15 đơn đang tiến hành xác minh, xử lý theo hạn định. Tiến hành theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đơn, thư của các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định.
 
    Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy đẩy mạnh việc theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tham mưu thực hiện tốt công tác thẩm định các nội dung về lĩnh vực được giao; tham mưu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh... Qua đó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
                                                                                                          P.V
.