An Giang: Kiểm tra 370 tổ chức đảng và gần 16.700 đảng viên

Thứ Hai, 06/12/2021, 06:04 [GMT+7]
    Năm 2021, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Các cấp ủy trên địa bàn An Giang đã tiến hành kiểm tra 370 tổ chức đảng, tăng 25 tổ chức đảng so cùng kỳ và gần 16.700 đảng viên; giám sát 230 tổ chức đảng và gần 1.880 đảng viên. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng (tăng 2 tổ chức đảng) bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo và thi hành kỷ luật đối với 94 đảng viên (tăng 15 đảng viên) với các hình thức: khiển trách 71 đảng viên, cảnh cáo 19 đảng viên và cách chức 4 đảng viên.
 
An Giang
An Giang
    Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 đảng viên, kết quả có 33 đảng viên vi phạm và đã thi hành kỷ luật; tiến hành kiểm tra 103 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 10 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng, 5 tổ chức đảng về tài chính đảng, đa số các tổ chức đảng đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra…
 
    Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, thời gian qua được Tỉnh ủy An Giang tiến hành kịp thời và đảm bảo quy trình, quy định. Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động của các tổ chức “tín dụng đen", các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và khu vực biên giới.
                                                                                                    P.V
 
.