Bắc Giang: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 28/07/2020, 05:17 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành đã thực hiện tốt việc tổ chức tiếp công dân, chỉ đạo tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo quy định. Hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được xem xét, giải quyết kịp thời... Qua đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Lãnh đạo thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tiếp công dân định kỳ
    Toàn tỉnh Bắc Giang đã tiếp 3.594 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị giải quyết 2.798 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn là 3.547 đơn.
 
    Các cấp, các ngành đã xem xét giải quyết xong 1.211 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,3%, trong đó 56 đơn khiếu nại, 116 đơn tố cáo và 1.039 đơn phản ánh, kiến nghị. Tuy nhiên, tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai nhiều. Cụ thể, 48 khiếu nại sai, chiếm 85,7% và 65 tố cáo sai, chiếm 56%.
 
    Qua giải quyết, cơ quan chức năng đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 629 triệu đồng và 131m2 đất, trả lại cho công dân 808 triệu đồng, xử lý hành chính 15 cá nhân. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã thực hiện xong 72 quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 68%.
 
    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát 19 vụ việc. Đến nay, các cấp đã giải quyết xong 9 vụ việc. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đợt cao điểm để rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đến hết tháng 10/2020.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, một số vụ khiếu kiện đông người về bồi thường khi thu hồi đất, về khai thác tài nguyên, khoáng sản, việc tranh chấp đất rừng tại một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Số lượng đơn tố cáo các sai phạm trong quản lý và vi phạm trong giải quyết đơn của người đứng đầu cấp xã, cấp huyện tăng hơn cùng kỳ năm 2019…
                                                                                                         P.V
.