Ninh Thuận: Một số kết quả công tác tháng 5/2020

Thứ Hai, 29/06/2020, 07:08 [GMT+7]
    Trong tháng 5, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; chỉ đạo và tổ chức duy trì trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung bảo vệ các đợt cao điểm nhân dịp 30/4, 1/5; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành rà soát, kiểm tra nắm chắc lực lượng, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng tham gia xử lý tình huống trên biển khi có lệnh theo Nghị định 30/CP, 130/CP của Chính phủ.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
    Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/09/2014 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh; triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kết quả kiểm tra 03 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 160 vụ 273 bị can, đã giải quyết 40 vụ/66 bị can, trong đó đề nghị truy tố 34 vụ/64 bị can, tạm đình chỉ 05 vụ/02 bị can; thụ lý kiểm sát truy tố 51 vụ/110 bị can, đã giải quyết 26 vụ/55 bị can, trong đó truy tố 26 vụ/55 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự: sơ thẩm 86 vụ/154 bị cáo, đã xét xử 21 vụ/31 bị cáo, đình chỉ 01 vụ/01bị can; phúc thẩm 15 vụ/23 bị cáo, đã giải quyết 01 vụ/01 bị cáo; ra quyết định thi hành án phạt tù 49, đã thi hành 38, chưa thi hành 11. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý 08 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền 02 đơn.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung làm tốt công tác xét xử, công tác thi hành án. Trong tháng giải quyết 200/1.153 vụ, việc đã thụ lý, trong đó giải quyết án hình sự: 43/66 bị cáo; giải quyết án dân sự 54/577 vụ, việc; án hôn nhân và gia đình 138/587 vụ, việc; án kinh doanh, thương mại 03/16 vụ, việc; án lao động 01/01 vụ, việc; án hành chính: 02/37 vụ, việc; ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 15 trường hợp bị kết án. Tiếp 577 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 03/05 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền
 
    Toàn ngành Thanh tra tiến hành 14 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đối với 175 tổ chức, cá nhân, phát hiện 41 trường hợp sai phạm, kiến nghị thu hồi 25,97 triệu đồng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 169,6 triệu đồng. 
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 84 lượt/107 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 01 đoàn với 23 người dân đến trụ sở Tiếp công tỉnh với nội dung đề nghị xem xét, giải quyết, tạo điều kiện bố trí một khu vực tập trung tại bờ biển Mỹ Bình và phường Mỹ Hải để các hộ được buôn bán ổn định; tiếp nhận 309 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; qua phân loại có 52 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 34 đơn.
                                                                                Trịnh Hoàn
.