Thái Bình: Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ban đảng Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính

Thứ Hai, 22/06/2020, 11:30 [GMT+7]
    Ngày 18/6/2020, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của 9 cơ quan phối hợp.
 
    Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, các đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất đánh giá: Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn nhiều khó khăn, thách thức, như: Thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp (dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu phi. Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trung ương, lên tỉnh vẫn xảy ra; tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm  hình sự đã có những ổ, nhóm tội phạm dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như vụ Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm…
 
 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy  Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
    Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan nội chính và các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả  tích cực, nhất là kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 1753 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Qua 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp 1753, các cơ quan đã nghiêm túc triển khai, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ của  mình tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động tư pháp nói chung công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp nói riêng; hoạt động phối hợp đi vào nền nếp, nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 
    Các cơ quan phối hợp đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp; phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá, thẩm định hồ sơ cán bộ, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; việc phối hợp trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đều thể hiện trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế việc chồng chéo; chủ động phát hiện, trao đổi  thống nhất quan điểm, đề xuất hướng xử lý đúng, trúng; khi có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan phối hợp đã kịp thời trao đổi, thống nhất, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu qủa công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Chế độ trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, những vấn đề mới nảy sinh cơ bản kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm. Kết quả phối hợp giữa các cơ quan đã góp phần quan trọng tạo nên kết qủa chung trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết qủa đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc tiếp thu và khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc thực hiện Quy chế phối hợp có lúc, có việc chưa  thường xuyên; một số vụ việc, vụ án trao đổi, cung cấp thông tin còn chậm; có lúc, có nơi việc phối hợp chưa thật sự chủ động, tích cực trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện những sai phạm, những vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra xử lý chưa được nhiều.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đóng góp quan trọng của 9 cơ quan phối hợp đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới, đồng chí lưu ý các cơ quan tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung đã được quy định trong Quy chế phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. 
 
    Tăng cường trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phối hợp theo đúng nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm đã được quy định tại Quy chế; chủ động trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu của ngành mình cho bên được phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình theo Quy chế phối hợp. 
 
    Kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định những vụ việc, vụ án mới phát sinh từ cơ sở; trên cơ sở đó, thống nhất đề xuất đưa vào diện theo dõi chỉ đạo; đồng thời, đề xuất phương án tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy chế để phù hợp với các quy định mới ban hành và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế; chủ trì việc giao ban với các cơ quan phối hợp định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có phát sinh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
                                           Nguyễn Thị Khánh 
                               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.