Hậu Giang: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác nội chính theo kế hoạch

Thứ Ba, 23/06/2020, 08:29 [GMT+7]
    Trong tháng 6/2020, các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về nội chính theo kế hoạch đề ra, các cơ quan khối nội chính tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu qủa nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước; thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình, nhất là địa bàn trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
 
    Tình hình chung về an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo bám sát địa bàn, theo dõi, rà soát tham mưu có hiệu quả các mặt công tác, nhất là chỉ đạo nắm tình hình các chùa tổ chức lễ Phật đản, người nước ngoài đến, đang làm việc và tạm trú trên địa bàn tỉnh.
 
    Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 68 vụ/116 bị can; đã truy tố chuyển Tòa án nhân dân 42 vụ/62 bị can, chuyển giải quyết theo thẩm quyền 01 vụ/03 bị can, trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/01 bị can, tiếp tục giải quyết 24 vụ/50 bị can; phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án nhân dân xác định 04 vụ án trọng điểm; tổ chức 12 phiên tòa hình sự, 01 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm; kiểm sát trong hoạt động tư pháp, đã ban hành 11 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm, 02 kiến nghị cơ quan hữu quan phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý tổng số 2.483 vụ việc các loại, đã giải quyết 1.471 vụ việc, còn lại 1.012 vụ việc đang tiếp tục giải quyết.
 
    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan chức năng đã kịp thời nắm tình hình, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên trong tháng chưa phát hiện vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự. 
 
    Thanh tra tỉnh đã thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra 06 cuộc, tiếp tục thực hiện 05 cuộc; tính từ đầu năm đến nay thực hiện 20 cuộc thanh tra, kết thúc 15 cuộc thanh tra, tiếp tục thực hiện 05 cuộc. Thực hiện đôn đốc thu hồi tài sản sau thanh tra số tiền 159 tỷ 765 triệu đồng, tính từ đầu năm đến nay đã thu hồi được số tiền 4.521 tỷ 686 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 81% so tổng số phải thu hồi.
 
    Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 71 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 67 cuộc, tiếp tục thực hiện 04 cuộc; tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện 191 cuộc, chủ yếu lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông… Kết quả thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, đã phát hiện 27 cá nhân vi phạm (nhắc nhở 19 cá nhân liên quan, 08 cá nhân đang xử lý theo quy định).
 
    Toàn tỉnh đã tiếp 134 lượt với 131 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh (lãnh đạo tiếp dân định kỳ 20 lượt). Qua tiếp công dân, nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh chủ yếu trong lĩnh vực hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án, tranh chấp đất đai, đòi lại đất bị Nhà nước quản lý, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thi hành án.
 
    Tiếp nhận và xử lý 106 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh; lưu theo dõi 08 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền 08 đơn; chuyển trả, hướng dẫn 21 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước 69 đơn (41 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 25 đơn phản ánh, kiến nghị). 
 
    Tổng số 41 đơn khiếu nại, đã được Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết được 27 đơn, đạt tỷ lệ 66%, còn 14 đơn đang tiếp tục thực hiện. Trong 27 đơn khiếu nại đã tiến hành các bước giải quyết, kết quả khiếu nại đúng 02 đơn, khiếu nại không đúng 21 đơn, khiếu nại đúng 01 phần 03 đơn, vận động rút 01 đơn.
                                                                                    Nguyễn Hiên
.