Ban Nội chính Quảng Ninh: Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Sáu, 26/06/2020, 10:54 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo và tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết 05 chỉ thị, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; trong đó có Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 34-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đói với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay…
 
    Triển khai cuộc kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động tiếp nhận, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ; tiến hành kiểm tra tại Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 07 cấp ủy trực thuộc; khảo sát, nắm tình hình, tham mưu sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 9/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
 
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Vân Đồn (tháng 3/2020)
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Vân Đồn (tháng 3/2020)
    Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với dân hàng tháng; tham mưu xử lý đơn thu gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định của Đảng, Nhà nước; ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy; sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Than Quảng Ninh năm 2019 và thống nhất chương trình phối hợp công tác năm 2020.
 
    Chủ động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; xây dựng chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo; đôn đốc Công an tỉnh về việc xây dựng đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dưng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ quan tạm giam, tạm giữ; đôn đốc Cục Thi hành án dân sự tỉnh về thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Tham gia các tổ công tác theo dõi đại hội Đảng bộ các cấp và Tổ giúp việc soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Tỉnh ủy với Ban Nội chính Trung ương về xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh năm 2020 do Ban Nội chính Trung ương phát động; tham mưu tổ chức Đại hội Chi bộ Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứu III, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
    Đối với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung tham mưu sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ; triển khai giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 
    Khảo sát, nắm tình hình công tác đầu tưu các hạng mục công trình, các thành phần thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh; khảo sát thực trạng thi hành án dân sự; rà soát việc giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 của UBND tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố đối với một số vụ việc; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, năm tình hình đường biên, cột mốc, biên giới, hải đảo.
 
    Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính 9 tháng và Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải các tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020; phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân hàng tháng; tham gia phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
 
    Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua của Cụm thị đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan thuộc Tỉnh ủy; phong trào thi đua của Ban Nội chính Trung ương về Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Tuệ Minh
.