Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2020

Thứ Năm, 25/06/2020, 06:56 [GMT+7]
    Trong 5 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. 
 
    Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ  năm 2013 đến nay; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy danh mục các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2020; xây dựng, ban hành kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 liên quan đến trách nhiệm tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy để triển khai thực hiện trong năm 2020.
 
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại; tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân mang tính bức xúc, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan có chức năng giải quyết dứt điểm. 
 
    Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ các tháng 1, 2, 3 và tháng 6/2020 theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tham gia với lãnh đạo UBND tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp dân; đã có 65 trường hợp người dân đến phản ánh, kiến nghị và được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020; trong đó, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và làm Trưởng đoàn Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đến nay, đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các kết luận về kết quả kiểm tra, giám sát. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã ban hành kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử đối với đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu; tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Thẩm phán này để xem xét xử lý theo quy định; đồng thời, qua theo dõi công tác xét xử của ngành Tòa án, Ban Nội chính Tỉnh ủy ra quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác xét xử đối với 01 đảng viên, thẩm phán của Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa; hiện nay đang tổ chức làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung kiểm tra. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phân công nhiều lượt cán bộ tham gia các Đoàn, Tổ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; chủ động tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án “Thực hiện thí điểm mô hình thôn, buôn kiểu mẫu về chấp hành pháp luật tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân”; hiện nay đang hoàn thiện Đề án để trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện công tác thẩm định nhân sự theo phân cấp đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; đã tham gia thẩm định 05 trường hợp cán bộ bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở, ban, ngành của tỉnh; ngoài ra, đã thẩm định kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại  đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2019; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đảng bộ cấp huyện năm 2019. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 102 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (gồm: 93 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính; 22 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng); đã nghiên cứu xem xét xử lý 97 đơn, trong đó lĩnh vực nội chính đã xem xét, xử lý 90 đơn, còn 03 đơn đang xem xét, xử lý và lĩnh vực tham nhũng đã xem xét, xứ lý 14 đơn, còn 02 đơn đang xem xét, xử lý…
Lê Ngọc Hơn
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
.