Ban Nội chính Trung ương: Hội thảo khoa học "Kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng - những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thứ Năm, 25/06/2020, 17:16 [GMT+7]
    Ngày 25/6/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo “Kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo.
 
    Tham dự Hội thảo có: Đại diện lãnh đạo cơ quan tư pháp ở Trung ương; đại diện một số ban, bộ, ngành của Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học hoạt động, nghiên cứu trong lĩnh vực tư pháp; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực PCTN”.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Văn Dũng nêu: Kiểm soát quyền lực là vấn đề rất cần thiết, nhất là đối với nước ta hiện nay khi mà tình hình tham nhũng tuy được kiềm chế, ngăn chặn, song vẫn còn diễn biến phức tạp và tiếp tục là một trong những nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm, ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát quyền lực (KSQL), đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tình trạng tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, việc ban hành các quy định về KSQL cũng chưa được đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ và đồng bộ.
 
    Trước thực trạng đó, ngày 27/11/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Đề án "Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng". Ngày 22/5/2018, Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án do đồng chí Trưởng Ban Nội chính là Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên là đại diện cơ quan, tổ chức liên quan.
 
    Hội thảo “Kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng - những vấn đề lý luận và thực tiễn” hôm nay nằm trong các hoạt động nghiên cứu của Đề án nói trên. Mục đích của Hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng về KSQL trong PCTN ở Việt Nam; nêu những khó khăn, vướng mắc cũng như khoảng trống kiểm soát quyền lực trong PCTN. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về KSQL để PCTN trong thời gian tới.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Hội thảo
    Tại Hội thảo, đã có 08 ý kiến phát biểu, tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung, như: Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp để PCTN; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng góp phần kiểm soát quyền lực để PCTN; Kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức, cán bộ; Trong công tác thanh tra, kiểm toán,… Trong đó, nhấn mạnh đến việc chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn thực sự có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc: Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm.
 
    Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đánh giá cao các báo cáo tham luận; ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội thảo. Nội dung các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu là hết sức sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh: Việc kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta nói chung, lĩnh vực PCTN nói riêng vẫn đang đặt ra không ít vấn đề bất cập; cơ chế KSQL chậm được hoàn thiện, còn nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho tham nhũng phát sinh. Chưa chế định rõ, đồng bộ, hiệu quả nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực ở các cấp. Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN còn những điểm chưa hợp lý, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa như kỳ vọng. Hệ thống thể chế hiện hành chưa đủ đảm bảo cho mọi cơ quan hành pháp đều được kiểm soát; kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực thi công vụ còn nhiều yếu kém. Cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà đang là rào cản lớn đối với việc tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hiệu quả cho sự phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái. KSQL trong công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền” vẫn còn diễn ra tinh vi dưới nhiều hình thức; tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế.... Đồng chí khẳng định, Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để làm cơ sở cho việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng Đề án.
Tạ Anh Hưng
.