Cần Thơ: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5

Thứ Hai, 29/06/2020, 17:05 [GMT+7]
    Trong tháng 5, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Trung ương và địa phương. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan khối nội chính, tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành, cơ quan, đơn vị theo quy định, nhất là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
    Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan nội chính, tư pháp tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án, phấn đấu giảm số vụ việc tồn đọng chuyển sang kỳ sau; thực hiện tốt công tác trong hoạt động tư pháp; tham mưu kịp thời và xử lý nhanh các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm. 
 
Lực lượng Công an Thành phố Cần Thơ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
Lực lượng Công an Thành phố Cần Thơ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
    Tội phạm về trật tự xã hội: Phát hiện 57 vụ (so với tháng trước tăng 13 vụ), điều tra khám phá 57 vụ, bắt, xử lý 78 đối tượng, đạt tỷ lệ 100 % (trong đó, khám phá 06/06 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt, xử lý 08 đối tượng); đã khởi tố 39 vụ, 63 bị can.
 
    Kiểm sát điều tra 317 vụ/482 bị can (thụ lý mới 95 vụ/130 bị can, so với tháng trước tăng 09 vụ/19 bị can); đã xử lý, giải quyết 92 vụ/118 bị can, còn lại đang giải quyết 225 vụ/364 bị can. Viện Kiểm sát thụ lý, quyết định truy tố 116 vụ/170 bị can lý mới 85 vụ/118 bị can, so với tháng trước giảm 18 vụ/13 bị can); đã giải quyết truy tố 77 vụ/118 bị can, đang giải quyết 39 vụ/52 bị can. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 285 vụ/580 bị cáo (thụ lý mới 92 vụ/137 bị cáo); đã giải quyết 123 vụ/188 bị cáo (đạt tỷ lệ 15,7 %), số còn tồn tiếp tục giải quyết 162 vụ/400 bị cáo. 
 
    Thanh tra các cấp, các ngành trong thành phố triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 1.900.000 đồng; ban hành 59 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 247,5 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 242,5 triệu đồng. 
 
    Các cơ quan hành chính các cấp của thành phố tiếp 253 lượt với 269 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo cơ quan 34 lượt với 43 người. Tiếp nhận 197 đơn, qua phân loại có 13 đơn thuộc thẩm quyền (có 07 đơn kỳ trước chuyển sang); Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04/13 đơn thuộc thẩm quyền; số còn lại đang tiếp tục xác minh và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định. 
                                                                                      Trịnh Hoàn
.