Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 29/06/2020, 17:01 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thực hiện quyết liệt, hiệu quả; đặc biệt quan tâm, chú trọng vào các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Theo đó, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng, góp phần đẩy lùi tham nhũng. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, tin báo tội phạm về tham nhũng; qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật chuyển cơ quan cảnh sát điều tra. Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ.
 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ
    Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, phát hiện các vụ án tham nhũng đã gây thiệt hại hơn 35,03 tỷ đồng, bao gồm 17,06 tỷ đồng và 196.378m2 đất (tương ứng hơn 17,97 tỷ đồng); trong đó đã thu hồi 9,63/17,06 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 56,44%).
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, toàn ngành đã thực hiện được 38 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 44 đơn vị. Qua thanh tra công vụ gắn với thanh tra chấp hành luật, đã phát hiện 22 đơn vị có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 41 tổ chức và 185 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.
 
    Về nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng 2018; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; phổ biến pháp luật gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TU ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
                                                                                            P.V
.