Tăng cường chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Thứ Sáu, 08/05/2020, 12:13 [GMT+7]
    Báo Đại Biểu Nhân Dân vừa tổ chức tọa đàm “Tăng cường chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm”.
 
    Thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội giao trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Quang cảnh buổi Tọa đàm
Quang cảnh buổi Tọa đàm
    Tuy nhiên, bên cạnh đó, Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của ngành Tòa án nhân dân năm 2019 gửi đến Quốc hội cho thấy một số công tác chưa thật sự đáp ứng yêu cầu; trong đó có công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
 
    Cụ thể, theo đánh giá của Ủy ban Tư pháp tại Báo cáo 2188/BC-UBTP14, ngày 19/10/2019, đối với ngành kiểm sát, kết quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự của tăng không nhiều so với năm 2018; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ, việc dân sự, kháng nghị phúc thẩm các vụ án hành chính được Tòa án chấp nhận đều giảm so với năm 2018.
 
    Với ngành Tòa án, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chỉ đạt 51%, chưa đạt chỉ tiêu 60% theo yêu cầu của Nghị quyết số 37 của Quốc hội. Qua khảo sát, giám sát của Ủy ban Tư pháp cho thấy vẫn còn một số trường hợp khiếu nại bức xúc, kéo dài do việc giải quyết đơn chưa kịp thời.
 
    Bản chất kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm là mở ra một môi trường tố tụng đủ để khắc phục những sai lầm nghiêm trọng của các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Đây cũng là hy vọng, cơ hội cuối cùng của người dân nên yêu cầu đặt ra với ngành kiểm sát và tòa án là làm tốt, làm đúng và tỷ lệ giải quyết cao các đơn đề nghị.
 
    Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của ngành kiểm sát, tòa án và bàn về các giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác này nhằm bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội giao.
                                                                                        Thùy Linh
.