Lạng Sơn: Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thứ Sáu, 01/05/2020, 05:42 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2020. 
 
    Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục 994 bị án thi hành án treo, 26 bị án chấp hành cải tạo không giam giữ, 02 trường hợp quản chế.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
    Điều tra làm rõ 77 vụ, 122 đối tượng tội phạm hình sự, triệt phá 10 nhóm, bắt 52 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 555 triệu đồng, tỷ lệ khám phá án đạt 96,49%, trọng án đạt 100%; bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã; bắt 40 vụ/224 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 643 triệu đồng và nhiều tang vật. 
 
    Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát 213 tin báo, tố giác. Cơ quan điều tra đã giải quyết 120 tin; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 487 vụ án hình sự/843 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 255 vụ/406 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 238 vụ/404 bị can. Viện kiểm sát đã xử lý 191 vụ/330 bị can. Qua công tác kiểm sát đã ban hành hành 136 bản yêu cầu xác minh tin báo, 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; 02 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra Công an huyện khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; ban hành 02 kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện.  
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.026 vụ việc, đã giải quyết 513 vụ, việc; phối hợp với các cơ quan  tiến hành tố tụng xác định 28 vụ án điểm; áp dụng theo thủ tục rút gọn 08 vụ án; tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động 04 vụ án. 
 
    Đã triển khai thực hiện và kết thúc 71/102 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền trên 3,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 3,68 tỷ đồng, đã thu hồi trên 3,6 tỷ đồng, trả lại các cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán 221,5 triệu đồng. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với 321 tổ chức và cá nhân, với số tiền 396,5 triệu đồng. 
 
    Người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến xã đã triển khai thực hiện việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 01 cuộc tiếp công dân định kỳ với 02 công dân. Tổ công tác theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 04 cuộc đối thoại với công dân khiếu kiện. Các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan tiếp nhận 8 đơn (4 khiếu nại, 4 tố cáo), đã giải quyết 6 đơn (4 khiếu nại, 2 tố cáo). 
                                                                                       Thanh Loan
.