Hải Dương: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy quý I/2020

Thứ Ba, 28/04/2020, 07:47 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan nội chính tỉnh, các cấp ủy cấp huyện trong việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 1066-QĐ/TU ngày 18/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 155-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng
    Tham mưu Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án năm 2020; tổ chức Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2020; ban
hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2020.
 
    Phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020, tình hình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các vụ việc nổi cộm, phức tạp, các điểm khiếu kiện đông người; phối hợp các cơ quan nội chính tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (đã giải quyết dứt điểm và đưa ra khỏi danh sách theo dõi 07 vụ; tiếp tục theo dõi, đôn đốc 09 vụ).
 
    Thông báo kết quả giám sát đối với Ban chấp hành Đảng bộ và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quý I/2020 đã tiếp 04 lượt/05 công dân đến phản ánh, kiến nghị. Nội dung phản ánh, kiến nghị bao gồm tranh chấp dân sự 02 đơn, hoạt động tư pháp 02 đơn (đã hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đơn theo quy định); tiếp nhận và phân loại 20 đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy (09 đơn kiến nghị, 02 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo). Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến hoạt động tư pháp (08 đơn), tố cáo cán bộ (05 đơn), tranh chấp đất đai (01 đơn), tranh chấp dân sự (02 đơn), nội dung khác (03 đơn). Đã tham mưu xử lý 20/20 đơn.
 
    Thường xuyên thực hiện tuyên truyền công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên Trang tin điện tử của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 3 chương trình trên chuyên mục "Góc nhìn nội chính".
 
    Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương. 
                                                                                               P.V
.