Hòa Bình: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 19/03/2020, 15:05 [GMT+7]
    Ngày 10/3/2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 22, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng chí Hoàng Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cụ thể, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất, biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Đoàn Văn Thu.
 
    Xem xét lại việc thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Phó trưởng Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021, vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thanh Huy đã được Chủ tịch UBND tỉnh và UBKT Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo năm 2019, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, tạo cơ hội để đồng chí Nguyễn Thanh Huy khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thanh Huy vẫn chưa được khắc phục triệt để theo nội dung Kết luận số  2149-KL/UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Để đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất, biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tăng hình thức kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Huy.
 
    Xem xét viêc thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Phạm Quang Vinh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ  2016-2021, đồng chí Phạm Quang Vinh đã thiếu kiểm tra, rà soát kỹ, đã ký 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp không đúng đối tượng, nguồn gốc sử dụng đất; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21A thuộc địa bàn huyện Lạc Thủy, dẫn đến còn để xảy ra sai sót trong việc bồi thường vượt mức tiền cho 09 hộ dân tại thị trấn Chi Nê với tổng số tiền hơn 535,7 triệu đồng. Các khuyết điểm, vi phạm này đã được UBKT Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách năm 2018, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo cơ hội để đồng chí Phạm Quang Vinh khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm. Tuy nhiên, việc thu hồi số tiền hơn 276,5 triệu đồng chi sai trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21A chưa kịp thời, sau thời gian 04 năm mới được thu hồi nộp ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất, biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tăng hình thức kỷ luật đảng viên đối với đồng chí Phạm Quang Vinh.
 
    Xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên theo thẩm quyền đối với đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Phượng đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Phượng bằng hình thức khiển trách.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.