Bến Tre: Nâng cao vai trò của cán bộ, công chức trong cải cách hành chính

Thứ Ba, 17/03/2020, 16:27 [GMT+7]
     Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 6500/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 thì tỉnh phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính. Thực hiện tốt chỉ tiêu này sẽ tạo ra những đột phá trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2019, công tác cải cách hành chính được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bằng việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công. Việc rà soát, công bố thủ tục hành chính và niêm yết thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả và thông qua dịch vụ bưu chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi.
 
Bến Tre tạo bước đột phá trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Bến Tre tạo bước đột phá trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
    Các sở, ngành, địa phương đều rất nỗ lực trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... Điều đó giúp môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân được cải thiện rõ rệt.
 
    Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra đối với cải cách hành chính vẫn còn rất lớn. Báo cáo Chỉ số hài lòng năm 2018 được Sở Nội vụ công bố cho thấy, có tới 68,92% người dân và doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực tế, vẫn còn rất nhiều “những việc cần làm ngay” để cải cách hành chính ở tỉnh đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Mặc dù, theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bến Tre xếp thứ 4/63 tỉnh, thành, nhưng Chỉ số cải cách hành chính (PAR - INDEX) của Bến Tre năm 2018 được Bộ Nội vụ công bố vẫn còn nằm trong nhóm có thứ hạng thấp nhất (55/63).
 
    Để đẩy nhanh được tốc độ cải cách hành chính thì vai trò của từng cơ quan, đơn vị hay cụ thể hơn nữa là vai trò của từng cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước là hết sức quan trọng. Bởi cải cách hành chính có thể bị giảm hiệu quả, thậm chí vô hiệu hóa phần lớn bắt nguồn từ sự tắc trách, vô cảm, tư lợi của từng cán bộ, công chức nhà nước. Cán bộ, công chức hàng ngày giải quyết các thủ tục hành chính, đối mặt với muôn vàn thắc mắc của người dân và doanh nghiệp nên hơn ai hết họ hiểu rất rõ thủ tục nào là hợp lý, thủ tục nào là bất hợp lý. Nếu như họ đề xuất các sáng kiến cải cách hành chính thì sẽ sát đúng, hiệu quả. Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải liên tục có sáng kiến cải cách hành chính để cải tiến công việc của mình sao cho hiệu quả hơn nữa, theo tinh thần phục vụ xã hội, vì lợi ích chung. Có như vậy, công tác cải cách hành chính mới thấm sâu và có bứt phá trong thời gian tới.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.
 
    Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Công tác cải cách hành chính thực sự tạo sự đột phá mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Có sáng kiến, cải tiến trong công tác cải cách hành chính nhằm giúp rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính để tạo sự tiện lợi, tránh để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân. Bên cạnh đó, luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để có những điều chỉnh kịp thời.
                                                                                           Kim Long
.