Hà Nội: Giải quyết những vấn đề phức tạp, tồn đọng

Thứ Năm, 19/03/2020, 14:45 [GMT+7]
    Ngày 18/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới, trong đó có những vấn đề phức tạp, tồn đọng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và các quận, huyện có liên quan dự hội nghị. 
 
    Báo cáo do đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trình bày cho thấy, trong năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy từ Thành phố đến cơ sở được thực hiện bài bản, có chiều sâu. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn. Các quận, huyện, thị ủy đã chủ động thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo, tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể. Điều này góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Cụ thể, từ khi Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy được ban hành đến nay, có 226 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) cần củng cố. Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 TP cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm đẩy mạnh việc củng cố TCCSĐ nên đến ngày 20/2/2020, đã củng cố được 193/226 TCCSĐ (đạt 85,39%). Riêng trong năm 2019, đã củng cố được 54 TCCSĐ và 2 tháng đầu năm 2020 củng cố được 25 TCCSĐ, phát sinh 6 TCCSĐ cần củng cố. Tổng số TCCSĐ tiếp tục cần quan tâm, củng cố đến nay còn 30 TCCSĐ, trong đó có 26 đảng bộ xã, phường, thị trấn.
 
    Đối với kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU, đến cuối năm 2018, còn 97 vụ việc thuộc danh sách Ban Chỉ đạo theo dõi chưa giải quyết xong và đến ngày 31/12/2019 còn 62 vụ. Còn đối với kết quả công tác tiếp công dân, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 29.581 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo; lãnh đạo các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 16.228 lượt công dân. Toàn TP đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 3.443 vụ khiếu nại tố cáo. Đối với quyết định giải quyết khiếu nại, tổng số phải thực hiện là 351 quyết định, đã thực hiện 269 quyết định (đạt 76,6%) và đang tổ chức thực hiện 82 quyết định. Đối với quyết định xử lý tố cáo, tổng phải thực hiện 193 kết luận nội dung tố cáo, đã thực hiện 102 kết luận (đạt 52,8%) và đang thực hiện 91 kết luận.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 15 còn một số tồn tại như: Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các vụ việc phức tạp có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác phát hiện dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra một số quận, huyện còn chưa hiệu quả dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, thời gian dài không được phát hiện, xử lý. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chủ quan, không nắm chắc tình hình, bị động, ứng phó chậm trong giải quyết vụ việc. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chủ quan, không nắm chắc tình hình, bị động, ứng phó chậm trong giải quyết các vụ việc, công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp cũng còn chậm và chưa triệt để. Trên địa bàn, tình hình đơn thư, các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người còn tồn đọng, cán bộ chủ chốt  sai phạm chậm được xử lý, bị kỷ luật chậm được thay thế.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong năm 2020 cần xác định là năm cao điểm để đẩy mạnh giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và qua đó tạo môi trường thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.
 
    Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp thanh tra, kiểm tra, khởi tố, truy tố trước pháp luật thì cần phải xem xét đồng thời trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên liên quan. Ngoài ra, phải tăng cường phối hợp và xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành; gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng với củng cố tổ chức cơ sở đảng và rà soát quy hoạch, xây dựng phương án nhân sự các cấp. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ nhưng không để phát sinh vụ việc mới.
                                                                                                  Hải Hà
.