Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Ngày 03/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
.
.
.