Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu tại, tố cáo

Thứ Tư, 18/03/2020, 14:54 [GMT+7]
    Tháng 02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về kinh tế, chức vụ. 
 
    Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện, tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 2/2020 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tổ chức trong việc giải quyết khiếu tại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại ngày tiếp dân định kỳ và theo các thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Hội nghị Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa
Hội nghị Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 19 lượt công dân đến trình bày về 07 vụ việc (03 vụ khiếu nại; 01 vụ tố cáo; 03 vụ phản ánh, kiến nghị), có 01 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 34 đơn gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy (09 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 16 đơn phản ánh, kiến nghị; trong đó, Thường trực Tỉnh ủy chuyển 22 đơn; Ban Nội chính tiếp nhận 12 đơn; có 14 đơn đủ điều kiện xử lý, đã được xem xét chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
 
    Tập trung nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình công nhân tại các khu công nghiệp, tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn tỉnh, chú trọng nắm bắt tình hình đại đội cấp chi bộ, công tác chuẩn bị đại hội chi bộ Đảng cấp cơ sở, tình hình khắc phục, phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra ở người và các dịch bệnh khác ở động vật, tình hình công nhân tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tình hình giải phóng mặt bằng, tại một số dự án lớn tại các địa phương như: Tĩnh Gia, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn… kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo không để hình thành điểm "nóng" về an ninh, trật tự.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xác minh, điều tra, xử lý đối với một số vụ việc, vụ án diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tinh ủy theo dõi, đôn đốc; đôn đốc một số cơ quan thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 4 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự tham thũng, kinh tế. 
 
    Xây dựng báo cáo sơ kết công tác phối hợp năm 2019 giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà trước Chi nhánh Thanh Hóa; Triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2020.
                                                                                                  P.V
.