Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 10/03/2024, 15:30 [GMT+7]
    Ngày 10/3, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham gia có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương.                                                                   
    Về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện một số cơ quan của tỉnh.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, năm 2023, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quan triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được nâng lên, tỷ lệ giải quyết án cao (tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,1%; tỷ lệ điều tra án hình sự đạt 86,2%; tỷ lệ án kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố đạt 77,47%; tỷ lệ giải quyết án của Tòa án đạt 71,48%...).
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh duy trì nề nếp, hiệu quả, nhiều vụ án, vụ việc được tập trung chỉ đạo xử lý, nhất là các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động của Ban Nội chính - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cũng có nhiều nỗ lực.
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao quà lưu niệm tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao quà lưu niệm tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc gia trong tình hình mới; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, phức tạp; chăm lo, bảo vệ điều kiện làm việc cho lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở để xử lý các vụ việc về an ninh trật tự từ sớm, từ xa. (2) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. (3) Đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia. (4) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. (5) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (6) Khẩn trương cụ thể hóa, ban hành Chương trình công tác và Chuong trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; kịp thời cụ thể hóa các quy định về kiểm soát quyền lực trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực Trung ương mới ban hành… 
                                                                                                Thu Huyền
.