Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp Phiên thứ 7

Chủ Nhật, 07/01/2024, 05:37 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Phiên họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp. 
 
    Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, đồng bộ hơn trong công tác PCTNTC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Chỉ đạo đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành các văn bản liên quan về PCTNTC; lãnh chỉ đạo, thực hiện các kết luận của Trung ương. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận và phân loại xử lý hơn 1.850 đơn của công dân; tổ chức 12 phiên tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; rà soát và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, quan điểm giải quyết 12 vụ việc đơn, thư phức tạp, đông người. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 239 cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát. Qua công tác thanh tra, giải quyết đơn, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, chuyển 09 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng sang Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. 
 
    Cơ quan điều tra 02 cấp đã phát hiện, khởi tố mới 19 vụ/97 bị can về các tội phạm tham nhũng, tiêu cực; Tòa án nhân dân 02 cấp đã đưa 04/04 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ra xét xử sơ thẩm, đưa 02 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc ra xét xử phúc thẩm. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 135 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
 
    Kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024; tiếp tục tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTNTC; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 
 
    Tăng cường giám sát việc thực thi quyền lực, kiên quyết, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục rà soát các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC ngay trong các cơ quan có chức năng PCTNTC.
P.V
.