Rà soát tiến độ xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Sáu, 17/09/2021, 16:10 [GMT+7]
    Ngày 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp để rà soát tiến độ xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Ban Chỉ đạo xây dựng đề án giao cho các cơ quan Chính phủ thực hiện.
 
    Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 có 3 phần về xây dựng hệ thống pháp luật, xây dựng nền hành chính nhà nước, và xây dựng nền tư pháp. 
 
Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp
    Các cơ quan của Chính phủ được phân công chủ trì xây dựng 8 chuyên đề, trong đó Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, xây dựng 3 chuyên đề: Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ Ngoại giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng chuyên đề tác động của quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ Công an chủ trì 2 chuyên đề: Cải cách tư pháp trong cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, xây dựng 2 chuyên đề: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cơ quan trong triển khai những nhiệm vụ được giao cùng sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học.
 
    Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ trong hỗ trợ, trao đổi tư liệu, kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
                                                                                           P.V
.