Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng

Thứ Năm, 16/09/2021, 15:55 [GMT+7]
    Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 3, sáng 14/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước.
 
    Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tính đến ngày 31.8.2021, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 144/211 đoàn kiểm toán, kết thúc 108 đoàn (đạt 51%), phát hành 83 báo cáo kiểm toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều đoàn đang triển khai phải dừng thực hiện (37 đoàn). Tổng hợp sơ bộ đến ngày 31.8.2021 đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp sơ bộ đến ngày 31.8.2021, các đơn vị đã thực hiện 30.834 tỷ đồng, đạt 49,9% số kiến nghị, thấp hơn cùng kỳ năm trước (55,9%) do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều đơn vị Kiểm toán Nhà nước không kiểm tra trực tiếp theo dự kiến. Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
 
    Trong 8 tháng đầu năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 151 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương tình công tác. 
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; việc ban hành các văn bản hướng dẫn và văn bản điều chỉnh hướng dẫn pháp luật; mục tiêu nhiệm vụ, các lĩnh vực cụ thể của kế hoạch Kiểm toán Nhà nước năm 2022; đơn vị lựa chọn kiểm toán, cách thức tiến hành kiểm toán; một số giải pháp để làm tốt việc Kiểm toán Nhà nước trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Kiểm toán Nhà nước trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đánh giá cao kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các kiến nghị xử lý của Kiểm toán Nhà nước đã đóng góp nhiều vào công tác liên quan đến xây dựng chính sách, pháp luật, nâng cao kỷ luật tài chính trong lĩnh vực đầu tư công, tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời báo cáo của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu Quốc hội đánh giá tình hình tài chính công, tài sản công, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI 14 và thực hiện kiểm toán chung các vấn đề về môi trường với một số nước.
 
    Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với một số tồn tại, hạn chế trong công tác của Kiểm toán Nhà nước; tin tưởng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thiện điều kiện hoạt động, tổ chức hoạt động kiểm toán cho phù hợp với tình hình mới hiện nay; thực hiện thành công mục tiêu của chiến lược Kiểm toán Nhà nước 2021-2030. Đồng thời đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp thu các ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, cần kiểm toán toàn diện, trọng tâm trọng điểm, nêu rõ trách nhiệm tập thể và cá nhận, công khai, minh bạch.
 
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với mục tiêu định hướng và lĩnh vực kiểm toán nhà nước năm 2022, đồng thời lưu ý KTNN cần tập trung kiểm toán các chuyên đề, kiểm toán phục vụ công tác phê chuẩn ngân sách nhà nước, kiểm toán phục vụ cho hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tăng cường kiểm toán việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ về những vấn đề liên quan đến an toàn nợ công, bội chi ngân sách, tín dụng ngân hàng, quản lý các dự án BOT.
                                                                                                 P.V
.