Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ

Thứ Năm, 29/07/2021, 13:50 [GMT+7]
    Ngày 28/7/2021, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ.
 
    Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội
Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội
    Với tổng số 476/476 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,39% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí: 
 
    Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an.
    Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
    Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
    Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
    Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
    Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
    Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
    Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
    Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
    Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
    Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
    Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
    Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
    Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Y tế.
    Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
    Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
    Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thanh tra Chính phủ.
    Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
                                                                                         P.V
.