Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ Hai, 09/12/2019, 16:21 [GMT+7]
    Ngày 09/12/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết nối với 5 điểm cầu khác gồm TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum. 
 
    Việc ra đời Cổng Dịch vụ công quốc gia với mục đích để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.
 
    Theo đó, truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin thủ tục hành chính, thông tin về dịch vụ công, theo dõi trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính, theo dõi việc xử lý các phản ánh, kiến nghị và đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính… Đối với cơ quan nhà nước, Cổng Dịch vụ công quốc gia chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, cổng dịch vụ công, hệ thống điện tử một cửa cấp bộ, cấp tỉnh; cung cấp các nền tảng, dữ liệu về thủ tục hành chính...
 
Họp báo thông tin về khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 09/12/2019
Họp báo thông tin về khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 09/12/2019
    Việc xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó, trọng tâm là xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm kết nối giữa các dịch vụ công của các bộ, ngành và địa phương; trên cơ sở đó, hướng của Chính phủ lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là một Chính phủ phục vụ.
 
    Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị cho công tác khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia; tập trung rà soát để nâng cấp cơ sở dữ liệu của thủ tục hành chính; tích hợp các dịch vụ công liên quan đến người dân, doanh nghiệp... mục tiêu đặt ra là cải cách để cắt giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động, trước hết sẽ đưa vào 8 nhóm vấn đề hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đó là: Việc đăng ký khai sinh trực tuyến, cấp bằng lái xe quốc tế, đổi bằng lái xe trong nước, đăng ký hoạt động khuyến mại, vấn đề cấp mới cho điện hạ áp đối với người dân, cấp mới điện trung áp đối với doanh nghiệp và tổ chức... Tất cả các nhóm vấn đề này, người dân có thể truy cập vào địa chỉ www.dichvucong.gov.vn để thực hiện trực tuyến, giảm chi phí và thời gian thực hiện.
 P.V
 
.