Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: Thực hiện 1.417 cuộc thanh tra

Chủ Nhật, 13/12/2020, 06:56 [GMT+7]
    Từ năm 2015-2020, Toàn ngành Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 1.417 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm trên 176,5 tỷ đồng và 317.577m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính 3.338 trường hợp với số tiền gần 15 tỷ đồng.
 
    Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai có nền nếp, mang lại hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. Ngoài những phiên tiếp công dân định kỳ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 3 cấp còn có các phiên tiếp chuyên đề, đối thoại trực tiếp với người dân về các vụ việc phức tạp, vì vậy đã tháo gỡ những nút thắt trong giải quyết các vụ việc. Toàn tỉnh đã tiếp 23.712 lượt công dân; cơ quan hành chính các cấp thụ lý, giải quyết 1.851/2.164 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 85,54%; kiểm tra, xem xét và trả lời 10.085/11.359 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
    Công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo hết sức quyết liệt và đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến nay cơ bản giải quyết xong các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Một số vụ việc phức tạp, tồn đọng được Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh tham vấn ý kiến các bộ, ngành Trung ương, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để có phương án giải quyết.
 
    Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện có nề nếp; công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đạt kết quả đáng ghi nhận, đồng thời tham mưu ban hành văn bản tăng cường quản lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Về nhiệm vụ năm 2021, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra trong thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và được đặt lên hàng đầu; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân.
 
    Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung những lĩnh vực nổi cộm; từng bước kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật nhằm khắc phục những bất cập đã nêu, trên tất cả các mặt thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiến nghị Thanh tra Chính phủ có các giải pháp hiệu quả trong phối hợp giữa cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm toán Nhà nước để hạn chế đến mức thấp nhất chồng chéo về kế hoạch thanh tra, kiểm toán.
                                                                              Hương Giang
.