Hà Nội: Bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024

Thứ Tư, 14/02/2024, 20:34 [GMT+7]
    Theo báo cáo tổng kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của thành phố Hà Nội, năm 2023, Thành phố đã chủ động triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông kịp thời theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 
 
    Đối với rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ trì phối hợp các Sở, ngành tập chung rà soát 706 thủ tục hành chính tại các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, quy hoạch - kiến trúc, công thương, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, du lịch, lao động, thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, văn hóa và thể thao… Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, đã, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố 15 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa 211/706 thủ tục hành chính (đạt 29,8%). Việc rà soát, việc đơn giản hóa đã giúp cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.
 
UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen cho các đơn vị trong thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen cho các đơn vị trong thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
    Tổng số hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính toàn thành phố là trên 4 triệu hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 99,74%; số hồ sơ giải quyết quá hạn có tỷ lệ 0.26%. Đây là tỷ lệ cao trong giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn của thành phố. 
 
    Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình 445 thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
    Đến nay, đã tích hợp 727 dịch vụ công trực tuyến một phần, 165 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số 1.191 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện (đạt 74,2%). Đang tích hợp, kiểm thử 214 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thành phố đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 318 dịch vụ công toàn trình, trên 1.550 dịch vụ công một phần.
 
    Từ ngày 2/01/2024, bộ phận Một cửa toàn thành phố tập trung số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, các các tính năng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối Hệ thống quản lý văn bản Thành phố, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử. Tỷ lệ khai thác lại thông tin, dữ liệu số hóa là 213.883 hồ sơ (đạt 15,51%).
 
    Đối với thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của Sở, ngành; cấp huyện, cấp xã: Toàn thành phố đã ban hành theo thẩm quyền 5.237 quy trình. Cụ thể, các sở, ban, ngành đã phê duyệt: 468 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp huyện ban hành: 1.797 quy trình giải quyết công việc nội bộ; cấp xã ban hành: 2.962 quy trình giải quyết công việc nội bộ… 
 
    Trong năm qua, Hà Nội đã có 68 mô hình cải cách thủ tục hành chính tiêu biểu như: UBND huyện Hoài Đức đang triển khai áp dụng một số mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng cao; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ theo lịch hẹn trước qua trang zalo Chính quyền điện tử hoặc quét mã QR vào thứ 5 hàng tuần; Quét mã QR trong tra cứu thủ tục hành chính, khảo sát hài lòng...
 
    Các đơn vị trên địa bàn đã có những biện pháp, cách thức sáng tạo như đã thành lập các “Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà” trên địa bàn thành phố; các mô hình “Ngày thứ Sáu xanh”, “Ngày thứ Ba không viết”, “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 24/24” tại các nhà văn hóa thôn, các video clip do công chức cấp xã tự xây dựng để hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính …
 
    Nhiệm vụ trong năm 2024 của Hà Nội là bứt phá trong cải cách, tiếp tục công khai, minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính, phải: “Nhanh, thuận lợi, người dân phải phấn khởi”. Toàn thành phố sẽ triển khai 7 nhiệm vụ lớn để kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền bảo đảm điều kiện để thực hiện (con người, điều kiện vật chất, kinh phí); các địa phương phải dựa trên đặc thù để có cách làm phù hợp, hiệu quả... Các đơn vị cần tái cấu trúc giai đoạn 2 các thủ tục hành chính để đơn giản, dễ làm nhất, người dân làm được. Bảo đảm trang thiết bị; chú trọng tập huấn cán bộ, công chức; áp dụng mô hình một cửa hiện đại tùy theo đặc thù địa phương.
Quỳnh Trang
.