Quốc hội phân công nhân sự giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

Thứ Sáu, 30/07/2021, 05:53 [GMT+7]
    Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn giai đoạn 2016-2021.
 
    Quốc hội phân công Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường làm Phó Trưởng đoàn Thường trực và 2 Phó Trưởng đoàn khác là Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thúy Anh.
 
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022
    Đoàn giám sát sẽ giám sát Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước.
 
    Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
    Nội dung giám sát tập trung đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.
 
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 8/2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4.
                                                                                                   P.V
.