Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030

Thứ Năm, 05/09/2019, 17:18 [GMT+7]
    Ngày 04-9, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học: “Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội thảo.
 
    Trong gần 15 năm qua, công tác xây dựng hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật ở Việt Nam được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực theo các yêu cầu, định hướng, giải pháp mà Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 đã đề ra… Mặc dù vậy, hệ thống pháp luật vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Hệ thống pháp luật còn thiếu tính ổn định, trong nhiều lĩnh vực các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung trong thời gian ngắn, dẫn đến khó khăn trong áp dụng pháp luật. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật chưa cao, còn tồn tại những văn bản có những quy định mâu thuẫn, chồng chéo. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu Đảng và Nhà nước ta phải tiếp tục đổi mới cả trong nhận thức, thực tiễn xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới cơ chế hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật. 
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Các chuyên gia tham dự Hội thảo cho rằng, thời gian qua, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng pháp luật đã có những bước tiến quan trọng; hệ thống pháp luật được ban hành tương đối đầy đủ, liên tục được hoàn thiện, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao; cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước được xác định rõ hơn, có những bước tiến nhất định trong thực hiện.
 
    Các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đã tập trung đánh giá về thực hiện những định hướng của Nghị quyết 48 đối với xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
 
    Hội thảo diễn ra trong hai ngày 4-9 và ngày 5-9, nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để tổng kết, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống pháp luật hiện nay, thực tiễn thi hành, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết số 48-NQ/TW đã đề ra trong gần 15 năm thực hiện.
                                                                                               Vũ Khuyên
 
.