Chính sách phòng chống tham nhũng của Pakistan đạt kết quả tích cực

Thứ Tư, 08/04/2020, 06:25 [GMT+7]
    Các tổ chức trong nước và quốc tế như Tổ chức Minh bạch Quốc tế Pakistan, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, PILDAT, Mishal Pakistan không chỉ ca ngợi những nỗ lực của Cơ quan Chống tham nhũng Pakistan (NAB) mà trong một cuộc khảo sát gần đây, 59% người dân thể hiện sự tin tưởng đối với cơ quan này.
 
    Người đứng đầu NAB cho biết, chính sách xóa bỏ tham nhũng của Pakistan đã bắt đầu có những kết quả tích cực. Dưới sự lãnh đạo của ông Javed Iqbal, NAB đã thu hồi được 178 tỷ rupee từ những đối tượng tham nhũng khi còn đương nhiệm. Đây là một thành tích đáng nể của NAB so với những năm trước.
 
Người đứng đầu NAB
Người đứng đầu NAB
    Tính đến giờ, NAB đã nộp khoảng 600 tài liệu lên tòa án; tỷ lệ kết án tại các tòa án từ tài liệu của NAB là khoảng 70%. Hiện tại, có khoảng 1.275 tài liệu của NAB liên quan đến tham nhũng đang được xử lý ở 25 tòa án khác nhau và tổng giá trị của chúng lên tới 743 tỷ Rupee.
 
    NAB là cơ quan đầu mối của Pakistan theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). Hơn nữa, NAB còn là Chủ tịch Diễn đàn Chống tham nhũng SAARC.
 
    NAB đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung Quốc để tăng cường hợp tác trong việc xóa bỏ tham nhũng.
 
    NAB cũng đã thành lập Học viện Đào tạo chống tham nhũng Pakistan tại trụ sở cơ quan để trang bị cho các nhân viên những kỹ năng cần thiết trong công cuộc điều tra các tội phạm là đối tượng có bằng cấp và học thức cao. Chủ tịch NAB tin rằng Pakistan hoàn toàn có khả năng điều tra và thực hiện các hoạt động phòng chống tham nhũng.
 
    Có thể thấy, NAB đã có những bước đi hữu hiệu để chống lại các thành phần tham nhũng. Những đối tượng đó đã và đang bị NAB điêu tra theo luật định. Nhờ có những yếu tố trên mà những tác động của NAB trong việc xóa bỏ tình trạng tham nhũng đã mang lại kết quả tuyệt vời.
                                                                                          Như Uyên
                                                                                      (Báo Thanh tra)
.