Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tạp chí Nội chính

Thứ Tư, 15/02/2023, 15:08 [GMT+7]
    Chiều 14/02/2023, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Tạp chí Nội chính. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Tạ Văn Giang, Chánh Văn phòng Ban và toàn thể cán bộ, công chức Tạp chí Nội chính.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thời gian qua và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tạp chí Nội chính, các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng ghi nhận, biểu dương Tạp chí Nội chính là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới; nhất là phối hợp tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức các cuộc họp báo thông tin Cuộc họp, Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thông tin, tuyên truyền Lễ ra mắt và nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Đồng chí Đặng Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban yêu cầu Tạp chí Nội chính cần thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tham mưu lãnh đạo Ban trong định hướng công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường đưa tin các hoạt động của 02 Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương; tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; (2) Tăng cường, nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan báo chí; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan báo chí đã ký quy chế và chương trình phối hợp với Ban Nội chính Trung ương; mở rộng phối hợp giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với cơ quan báo chí thường trú tại địa phương, khu vực; (3) Rà soát, thực hiện tốt hơn kết luận của đồng chí Trưởng Ban tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng tổng hợp thông tin báo chí phản ánh các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (4) Quan tâm hơn nữa công tác lưu trữ tư liệu, nhất là các hoạt động của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương; (5) Đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng phần mềm thu thập, phân tích và giám sát thông tin trên không gian mạng; (6) Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên; tổ chức tốt hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cộng tác viên. Phối hợp, tổ chức trao đổi kiến thức về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cho các phóng viên, báo chí; (7) Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ tham mưu thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay.
Đặng Phước - Anh Hưng
.