Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ Tư, 28/12/2022, 21:33 [GMT+7]
    Chiều 28/12/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; trao tặng Huy hiệu Đảng và các danh hiệu thi đua cho cán bộ, công chức của Ban. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
     
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Tập trung, khẩn trương, hoàn thành 06 Đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; đồng thời, nghiên cứu xây dựng 14 đề tài, đề án khoa học cấp Ban đảng, đặc biệt là Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu , phục vụ tốt các cuộc họp của 02 Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); tham mưu tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về đấu tranh PCTN,TC; khẩn trương tham mưu ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác PCTN,TC ở địa phương, cơ sở; tham mưu ban hành hướng dẫn về công tác PCTN,TC; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tham mưu, triển khai 08 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản; tham mưu biên tập cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác PCTN, TC của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt hơn cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của Thường trực Ban Chỉ đạo; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, tham mưu chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giám định, định giá tài sản; tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết liệt, cụ thể hơn trong tham mưu về chủ trương, quan điểm xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, đảm bảo tiến độ xử lý theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của ngành Nội chính Đảng; tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến công tác PCTN,TC và cải cách tư pháp; tham gia ý kiến về công tác cán bộ cơ bản đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Tại Hội nghị có 08 ý kiến phát biểu tham luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban trong năm 2023.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2022; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, khẩn trương tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; lựa chọn lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tiến hành kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tập trung, khẩn trương tham mưu xây dựng các Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023; khẩn trương ban hành Kế hoạch của Ban về thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và PCTN,TC ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương; chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xử lý đơn, thư; kịp thời tham gia ý kiến về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng trả lời chậm, trả lời không đúng mục đích, yêu cầu về công tác cán bộ.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương
    Tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Đức Toàn, Phó Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Ban và đồng chí Vũ Thu Hạnh, đảng viên Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp Ban Nội chính Trung ương.
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương trao 02 Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương cho 02 tập thể xuất sắc; 09 Bằng khen cho tập thể cấp vụ; 03 tập thể cấp phòng có thành tích xuất sắc, đột xuất; 01 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ban cho 01 đồng chí có 03 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 23 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 12 Bằng khen của Trưởng Ban cho các cá nhân có 02 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32 Bằng khen của Trưởng Ban cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất năm 2022.
 
    Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Giấy khen tặng 03 Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” và Giấy khen tặng 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
    Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng Giấy khen cho các Tổ công đoàn và cá nhân công đoàn viên thuộc Công đoàn Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Đặng Phước - Anh Hưng

 

.