Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học các cơ quan Đảng Trung ương năm 2022

Thứ Bảy, 31/12/2022, 16:45 [GMT+7]
    Ngày 31/12/2022, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp ban Đảng, Đề tài “Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước - Thực trạng và giải pháp” mã số KHBĐ (2020)25 do ThS. Đàm Văn Lợi,Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương làm Chủ nhiệm.
 
Đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận
Đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận
    Đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí phản biện, nhà nghiên cứu khoa học và thực tiễn về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe chủ nhiệm Đề tài trình bày tổng quan kết quả nghiên cứu, các ý kiến phát biểu của các đồng chí phản biện và ủy viên hội đồng, đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao Ban chủ nhiệm Đề tài và thành viên nghiên cứu đã lựa chọn đúng và trúng chủ đề; Đề tài có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực cả về lý luận và thực tiễn; các sản phẩm đáp ứng yêu cầu; Đề tài đã hệ thống hóa, bước đầu làm rõ một số cơ sở lý luận, thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Đề tài cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập và nguyên nhân khách quan phù hợp thực tế; Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp khả thi, có tính ứng dụng cao nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.
 
Đồng chí ThS. Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Đồng chí ThS. Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
    Kết quả nghiệm thu, 100% Thành viên Hội đồng thống nhất cao Đề tài “Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước - Thực trạng và giải pháp”. Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài đạt loại xuất sắc, nhưng hạ xếp loại khá, vì lý do chậm tiến độ, do khách quan, thời gian thực hiện Đề tài vào đại dịch Covid-19.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, chủ nhiệm Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
    Cùng ngày,  Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Đổi mới công tác quản lý hành chính Toà án nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” do ThS Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Chủ nhiệm Đề tài. Đề tài được nghiệm thu và thông qua, xếp loại khá (Hạ một bậc từ Xuất sắc xuống loại khá, vì lí do chậm tiến độ).
Anh Hưng
.