Đại hội Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm, 22/12/2022, 15:00 [GMT+7]
    Sáng 22/12/2022, Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Tạ Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy và 10/10 đảng viên trong Chi bộ.
 
Quang cảnh Đại Hội
Quang cảnh Đại Hội
    Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp giữa Chi ủy với lãnh đạo vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên của Chi bộ nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Công tác tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Ban được nhiều công việc, tham mưu các văn bản có giá trị về công tác nhân sự, trong đó đáng chú ý là: chủ trì tham mưu ý kiến về nhân sự được giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; biên tập và phát hành tài liệu “Một số vấn đề cần nắm vững về hoạt động của đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng”; phối hợp với các Vụ, đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PCTN, TC tại nhiều bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty; nghiên cứu tham mưu, xây dựng 28 báo cáo đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC; tham mưu xây dựng 45 văn bản của Ban Nội chính Trung ương, tham gia ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn bản, tờ trình, Đề án, Nghị quyết, Quy định, Kế hoạch, báo cáo được các cơ quan gửi xin ý kiến, tiếp thu, đánh giá cao; chủ trì, tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước, với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham mưu lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tham mưu về việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, TC tại Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường; cử cán bộ tham gia các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Kế hoạch số 18-KH/BNCTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo), cũng như Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương; chủ trì xây dựng các báo cáo, báo cáo về tình hình công tác PCTN, TC toàn quốc phục vụ giao ban hàng tháng, báo cáo về tình hình, kết quả công tác PCTN, TC và phương hướng nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
    Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Theo dõi công tác PCTN, TC thực hiện tốt việc quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của cấp trên, quán triệt đầy đủ nhiệm vụ chính trị. Chi bộ chuyển tải đầy đủ kịp thời các văn bản, thông tin, tình hình đến cán bộ, đảng viên; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, giám sát biểu hiện quy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trên mỗi cương vị công tác, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… Năm 2022, Chị bộ đã tổ chức được 04 cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó tập trung nhấn mạnh chủ đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, năm 2021, tổ chức được 13 buổi sinh hoạt chuyên đề, năm 2022, Chi bộ phân công đảng viên thực hiện việc đọc các mẩu  truyện về Bác Hồ để đảng viên nghe, thảo luận và học tập, thực hiện 07 cuộc sinh hoạt chuyên đề về nghiên cứu học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên Chi bộ có Bản đăng ký chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Chi ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện đăng ký trong các buổi sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
       
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm kỳ 2022-2025
    Cấp ủy Chi bộ Vụ luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong tập thể đơn vị, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa các cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên trong đơn vị đảm bảo tốt các quyền lợi của công đoàn viên được thực hiện. Duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ, nêu cao tính gương mẫu, đi đầu và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo tổ công đoàn Vụ quan tâm, tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam, vận động quyên góp ủng hộ các hoạt động từ thiện, giúp đỡ động viên thăm hỏi các đồng chí cán bộ, đảng viên và người thân gia đình bị đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn.
           
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệm kỳ 2020-2022, phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệm kỳ 2020-2022, phát biểu tại Đại hội
    Tại Đại hội, các đảng viên tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
 
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nhiệm kỳ 2020-2022; các ý kiến phát biểu của đảng viên trong Chi bộ rất tâm huyết, trách nhiệm có tính xây dựng cao; Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Vụ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ... thời gian tới, đồng chí đề nghị, Chi bộ Vụ Theo dõi công tác PCTN, TC tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Chi bộ, Chi ủy và cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Vụ; phát huy, nâng cao hơn nữa trí tuệ tập thể; chất lượng tham mưu trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban. Đồng chí lưu ý, đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức bầu vào Chi ủy Chi bộ Vụ Theo dõi công tác PCTN, TC của Ban Nội chính Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệm kỳ 2022-2025, phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiệm kỳ 2022-2025, phát biểu tại Đại hội
    Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 02 đồng chí: Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; Đỗ Khánh Thuận Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 
Tạ Anh Hưng
.