Lạng Sơn: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Cao Lộc

Thứ Hai, 26/12/2022, 07:11 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác, chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn, Ngày 13/12/2022, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh.
 
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
    Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022; Công văn số 850-CV/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.
 
    Theo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU; Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các văn bản để cụ thể hóa, hướng dẫn các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. 
 
    Ủy ban nhân dân huyện thành lập 3 đoàn kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 33 cơ quan, đơn vị; Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện đã kiểm tra 8 đơn vị. Hiện nay, toàn huyện thực hiện cơ chế tự chủ tại 17 đơn vị hành chính và 68 đơn vị sự nghiệp công lập, 100% đơn vị thực hiện tiết kiệm 10%. Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bộ phận một cửa đã tiếp nhận trên 50.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 99,9%. Cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch. Kiểm tra, giám sát 156 tổ chức đảng (tăng 22 tổ chức đảng), 233 đảng viên (tăng 76 đảng viên so với năm 2021). Qua đó đã xử lý 18 đảng viên vi phạm bị kỷ luật, trong đó khai trừ 2, khiển trách 16 đồng chí. UBND huyện đã tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội và ban hành kết luận thanh tra 4 cuộc tại 4 đơn vị đảm bảo theo kế hoạch; xử lý trách nhiệm đối với 11 tập thể và 32 cá nhân; phát hiện vi phạm và yêu cầu 3 đơn vị nộp số tiền 222 triệu đồng vào ngân sách nhà nước; số tiền truy thu sau kết luận thanh tra thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022 là 2,472 tỷ đồng, tỷ lệ đã thu hồi đạt 88,33%. Trong năm, xảy ra một vụ nhận hối lộ, trong đó có 2 trường hợp nguyên là hợp đồng lao động thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc, vụ việc đã được các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố xử lý theo quy định.
 
    Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Huyện ủy Cao Lộc trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và nội dung kiểm tra nói riêng. 
 
    Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn chặt chẽ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
    Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và công tác tự kiểm tra, giám sát.  Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, kinh tế, dư luận xã hội quan tâm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật.
                                                                                     Quỳnh Hoa
.