Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương, dâng hoa tại tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ Tư, 21/12/2022, 15:54 [GMT+7]

    Ngày 18/12/2022, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương đã dâng hương, dâng hoa và thăm Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác tại Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn công tác tại Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ

 Một số hình ảnh tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

 Đặng Phước

.