Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Ba, 16/08/2022, 16:47 [GMT+7]
    Chiều 16/8/2022, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
    
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước. 
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.
 
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 thay mặt Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 thay mặt Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc
    Thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã có sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có một số văn bản về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Hàng năm ban hành và triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo đưa nội dung PCTN vào nội dung giảng dạy trong các nhà trường.
 
    Trong kỳ báo cáo, đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tiến hành 195 cuộc thanh tra gồm thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành (63 cuộc thanh tra hành chính, 132 cuộc thanh tra chuyên ngành). 
 
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởngBộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc
    Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo: 9.043 đơn, trong đó: 3.696 đơn không đủ điều kiện xử lý; 5.347 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không phát hiện được vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng nên không có vụ việc chuyển cơ quan điều tra. Có 12 đơn chuyển cơ quan công an theo quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo do không triển khai xác minh nội dung đơn trước khi chuyển. Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, phổ biến các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực được kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời, nhất là ở cấp đơn vị, đảng ủy, chi bộ trực thuộc; việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt.
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT trong công tác PCTN, TC thời gian qua, cũng như việc triển khai nội dung về giải quyết nguồn tin tội phạm. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đề nghị Ban cán sự đảng BộGD&ĐT tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh PCTN, TC; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác tự kiểm tra trong nội bộ, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
 
    Rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền và tham mưu ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nhằm hạn chế các sơ hở, bất cập có thể lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực và gây khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực, dự án đầu tư có khả năng dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, chú ý một số lĩnh vực nổi cộm như đấu thầu mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản.
 
    Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát lại các kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hình sự chuyển cho Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.
 
    Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo.
 
    Thay mặt Ban cán sự đảng, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu làm rõ thêm về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được triển khai thực hiện thời gian qua; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm tra cũng như kết luận của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm, nhằm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTN, TC tại Bộ GD&ĐT trong thời gian tới.
Tạ Anh Hưng
.