Cần Thơ: Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 16/08/2022, 08:04 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì Hội nghị.
 
    Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có 16 thành viên; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực và các đồng chí Phó Trưởng ban gồm: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường thực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Văn Thành, Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Các thành viên còn lại trong Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Chánh văn phòng Thành ủy; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp thành phố; Chánh Thanh tra thành phố và 2 đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Cần Thơ ra mắt
Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Cần Thơ ra mắt
    Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố khẳng định quyết tâm của Ðảng theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; nhằm chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
    Ðồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                             Nguyễn Hiên
.