Ban Nội chính Trung ương: Thông báo kết quả Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 20/01/2022, 22:17 [GMT+7]
    Chiều 20/01/2022, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp. 
 
    Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và đại diện 16 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
   
    Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, sáng ngày 20/01/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng  Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đã thành công tốt đẹp. Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022; thảo luận, cho ý kiến kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 09 vụ án, 04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật và của Ban Chỉ đạo... 
    
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại cuộc họp
    Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về một số kết quả quan trọng, cốt lõi Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhiều thành viên Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn, bổ sung, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, với nhiều đổi mới của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; sự quyết tâm, tích cực, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, nên hầu hết các công việc theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch. Nhất là, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự.
 
Các đồng chí chủ trì cuộc họp
Các đồng chí chủ trì cuộc họp
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, không vì chống dịch mà “chùng xuống, không xử lý” của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân, nổi bật là: (1) Nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, tạo khí thế mới ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; (3) Công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được đẩy mạnh; xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; (4) Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án chuyển biến tích cực, các cơ quan chức năng đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 15 nghìn tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị lớn; (5) Công tác phối hợp, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTN, tiêu cực được tăng cường; (6) Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN, TC...    
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo
   
    Cũng tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Lãnh đạo cấp Vụ Ban Nội chính Trung ương đã trả lời các câu hỏi của phóng viên xoay quanh nội dung Phiên họp cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới cần làm bài bản, chặt chẽ, ăn khớp, nhịp nhàng, đúng luật pháp nhưng rất nhân văn, nhân ái, nhân tình nhưng không nhân nhượng với những cái sai; cần làm quyết liệt hơn nữa không phải trên Trung ương mà là toàn bộ hệ thống chính trị; chú ý xây dựng thể chế, quy chế, luật pháp một cách chặt chẽ, đầy đủ, bài bản hơn; các thành viên Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, làm phải nghiêm, phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, phân cấp phân quyền nhưng không làm thay các cơ quan chức năng...
Đặng Phước - Anh Hưng
.