Hội thảo quốc gia: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Thứ Tư, 19/01/2022, 14:47 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” phát biểu kết thúc Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” phát biểu kết thúc Hội thảo

 Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

GS.TS Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp
GS.TS Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp
GS.TS Võ Khánh Vinh, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Võ Khánh Vinh, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học; Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học; Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, nguyên Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
PGS.TS Nguyễn Tất Viễn, nguyên Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
TS. Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp
TS. Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp
PGS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
PGS.TS Trần Văn Độ, Chủ tịch Hội đồng ngành Luật, Quỹ khoa học công nghệ Quốc gia; nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương
PGS.TS Trần Văn Độ, Chủ tịch Hội đồng ngành Luật, Quỹ khoa học công nghệ Quốc gia; nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an; nguyên Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an
GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an; nguyên Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp
PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Lê Thị Thu Ba, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Lê Thị Thu Ba, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

 Đặng Phước

.