Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác nội chính tháng 8, triển khai công tác nội chính tháng 9/2020

Thứ Sáu, 28/08/2020, 18:01 [GMT+7]
    Chiều 28/8/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Tháng 8/2020, các bộ, ban, ngành Trung ương chủ động, phối hợp nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình quốc tế và khu vực; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự; các bộ, ban, ngành đặc biệt là y tế, quân đôi, công an ngoại giao, kiểm sát, tòa án, tư pháp, thanh tra, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, Mặt trận tổ quốc, tôn giáo các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp nắm chắc, đánh giá đúng, kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước xử lý phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia; phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, cờ bạc, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, tham nhũng...; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xử lý các vụ án việc theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp, tồn đọng...
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương kết luận Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương kết luận Hội nghị
    Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương phát biểu làm rõ một số nội dung trong công tác nội chính nổi lên thời gian qua, đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện thời gian tới.
 
    Thừa ủy quyền của đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận Hội nghị. Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nội chính thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành phát huy kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại, trọng tâm là bảo vệ an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp; các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động;  chủ động xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự; thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo; thực hiện quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường công tác định hướng, tuyên truyền, quản lý nhà nước về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy vai trò truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp với chủ động thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, phát tán tin, bài chống Đảng, Nhà nước...
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đặng Phước 
.