Ninh Thuận: Quan tâm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Thứ Sáu, 28/08/2020, 07:22 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Công an tỉnh Ninh Thuận tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh năm 2020; chỉ đạo giải quyết tình hình khiếu kiện phức tạp liên quan đến việc triển khai dự án du lịch huyện Thuận Nam; tăng cường công tác đấu tranh với thông tin xấu, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 152 vụ/248 bị can, đã giải quyết 33 vụ/45 bị can, trong đó đề nghị truy tố 31 vụ/45 bị can, tạm đình chỉ 02 vụ/02 bị can; thụ lý kiểm sát truy tố 54 vụ/126 bị can, đã giải quyết 29 vụ/81 bị can; trong đó truy tố 29 vụ/81 bị can; thực hành quyền, công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; sơ thẩm 99 vụ/219 bị cáo, đã xét xử 43 vụ/88 bị cáo; phúc thẩm 13 vụ/18 bị cáo, đã giải quyết 04 vụ/05 bị cáo; kiểm sát thi hành án hình sự ra quyết định thi hành án phạt tù 68 trường hợp, trong đó đã thi hành 57, chưa thi hành 11 trường hợp. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý 18 đơn; trong đó đơn thuộc thẩm quyền 04 đơn, đã giải quyết đạt 100%.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung làm tốt công tác xét xử, công tác thi hành án. Trong tháng giải quyết 378/1.549 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 24,4%; trong đó giải quyết án hình sự 52/114 vụ, giải quyết án dân sự 94/704 vụ, việc; án hôn nhân và gia đình 223/663 vụ, việc; án kinh doanh, thương mại 05/24 vụ, việc; án hành chính 04/44 vụ, việc. Ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 57 trường hợp bị kết án. Tiếp 593 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 08/08 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%.
 
    Toàn ngành Thanh tra tiến hành 33 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đối với 377 tổ chức, cá nhân, phát hiện 115 trường hợp sai phạm, kiến nghị thu hồi trên. 175,8 triệu đồng, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 160,6 triệu đồng. 
 
    Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức Đảng cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tiếp nhận 10 đơn, thư tố cáo đảng viên; qua phân loại chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 đơn, xếp lưu theo dõi 04 đơn, trả lời cho người tố cáo 01 đơn.
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 126 lượt/133 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không có đoàn đông người. Tiếp nhận 1.365 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; qua phân loại có 61 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 45 đơn.
                                                                                         Nguyễn Hiên
.